Gransjöås såg
 
 
 
SÅGVERK OCH TRÄDFÄLLNING - VÄLKOMNA!
 
 
 
 
 
 
 
hem     |     om gransjöås såg     |     trädfällning     |     sågning     |     kontakta oss
 
 
 
 
 
 
 
Sågverket

Sågverket som funnits sedan 40-talet, och där sågar vi diverse specialsortiment på beställning.
Kontakta oss gärna för mer information! Exempel på specialsortiment som vi erbjuder:
 • NYHET! MINDRE BJÖRKAR SOM DEKORATION
  VID T.EX. STUDENT, KONFIRMATION OCH BRÖLLOP


 • Flaggstänger av trä
 • Båtmaster av trä
 • Vindskivor
 • Vindskyddsbrädor av extra lång längd upp till 10 meter
 • Sågat virke av ek, björk, ask, lind, alm
 • Massiva måttbeställda träbjälkar av gammalt snitt
 • Träkilar av olika mått
 • Trästolpar till bryggor
 • Bryggpålar, bryggstolpar av senvuxen gran
 • Brännved, ved och brasved
 • Vankantspanel
 • Vildmarkspanel med vankant
 • Breda furuplank av hög kvalité
 • Huggkubbar
 • Yxkastningskubbar
 • Med mera
 
 • NYHET! FÖRSÄLJNING AV TRÄFLIS
  Kontakta Andreas på telefon 0793-046786

 • Handhuggna bjälkar av gammalt stuk som ska synas i tak
  och på väggar
 • Specialdimensioner, specialsågat
 • Grovt virke, grova dimensioner
 • Vi har även sålt brädbitar till karateklubben för vidare sönderdelning medels handkraft
 • Har vindskivor av trä i långa längder på lager
 • Sågspån till komposter
 • Sågspån för hästströ (se bild nedan)
          

          

          

          

          

Bilderna ovan visar t.ex. en midsommarstång, ett s.k. flaggspel som står på en tomt vid kusten, handhuggna bjälkar till brädinredning i kultur och nybygge som önskar det, handhuggna hängrännor i gammal stil, ekbrädor för prydnad och inredningstips, genomsågade vankantade brädor s.k. vildmarkspanel till funktion och/eller inredning, bardisk för inredning eller till grillplatsen i trädgården, skärbräda av alm, blomsterlåda av urholkad granstam m.m.